Spring naar content

Privacy Policy

Privacy statement Pellaton Stars 

Pellaton Stars B.V. (Kamer van Koophandel: 60193891), verder aangeduid als ‘’Pellaton Stars, verwerkt persoonsgegevens via de website www.pellatonstars.nl. Pellaton Stars acht de zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Websites. Al uw gegevens worden door Pellaton Stars daarom vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, één en ander overeenkomstig de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor welk doel verzamelt Pellaton Stars uw gegevens?
Pellaton Stars verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van ICT-dienstverlening in de ruimst zin van het woord. Tevens verzamelt Pellaton Stars bedrijfsgegevens voor het beheren van relaties die voortvloeien uit het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, met inbegrip van activiteiten die gericht zijn op de vergroting van haar klantenbestand.

Welke gegevens worden door Pellaton Stars verzameld en opgeslagen?
Door het bezoeken van de website worden bepaalde gegevens opgeslagen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens worden opgeslagen. Pellaton Stars bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Pellaton Stars worden verstrekt om te worden verwerkt. Pellaton Stars bewaart de gegevens die hiermee aan haar worden verstrekt zolang als dit nodig is om te komen tot volledige beantwoording en/of afhandeling van uw aanvraag. Pellaton Stars gebruikt de volgende gegevens om een bestelling of aanvraag af te handelen:

  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • Functie;
  • E-mailadres.

Uw gegevens worden niet aan derden verkocht
Pellaton Stars zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat Pellaton Stars derden inschakelt om een dienst of project uit te voeren. Pellaton Stars zal ingeschakelde derden uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. In geval de door Pellaton Stars ingeschakelde derden als verwerker(s) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangemerkt, sluit Pellaton Stars met deze ingeschakelde derden een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst is een geheimhoudingsbeding opgenomen waarmee de door Pellaton Stars ingeschakelde derden zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Statistieken
Op de Websites worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Pellaton Stars hiermee de werking van de website en haar dienstverlening.

Sociale media
Op de Websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken (Facebook, LinkedIn en Instagram). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Instagram door (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Google Analytics
Pellaton Stars maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het Privacy beleid van Google hier lezen.

E-mailcommunicatie
Pellaton Stars verzendt (geautomatiseerde) e-mails waarmee zij geïnteresseerden wil informeren over haar diensten en aanverwante (marketing)campagnes die aansluiten bij haar dienst. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Gebruik van cookies
Pellaton Stars maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Middels een cookie kan Pellaton Stars onder andere verschillende acties op de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Pellaton Stars deelt deze informatie met haar partners voor sociale media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Pellaton Stars gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren maar dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet privacygegevens
Indien u een relatie met Pellaton Stars heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Pellaton Stars schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een daarvoor passend bestand, naar u of naar een door u opgegeven persoon/organisatie toe te zenden. Tenslotte kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Pellaton Stars B.V.
Ceresstraat 13
4811 CA Breda

Aanpassen Privacy Statement
Pellaton Stars behoudt zich het recht voor haar Privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.