Spring naar content

Consultancy bureau

Een adviesbureau of consultancybureau is een bedrijf waar adviseurs in dienst zijn. Deze adviseurs worden ingehuurd door andere partijen om daar adviezen te geven. Dit kan zijn op technisch, organisatorisch, juridisch of financieel gebied.

Het verschil tussen een adviesbureau en een interim-management of detacheringsbureau is dat adviseurs of consultants werken op projectbasis en een vooraf afgesproken concreet resultaat of oplossing opleveren. Interim-managementbureaus leveren tijdelijk personeel voor een vooraf overeengekomen inspanning en periode. Veelal hebben deze interimmanagers ook een bepaalde (tijdelijke) lijnverantwoordelijkheid. Detacheringsbureaus leveren (slimme) handjes die zich, onder leiding van de (gedelegeerde) opdrachtgever inspannen en werkzaamheden uitvoeren.

De adviesbureaus zijn in te delen naar verschillende vakgebieden:

  • Juridische dienstverlening. Hier vallen juridische adviezen onder van advocaten, rechtshulpbureaus, consumentenorganisaties, enz. Bij deze adviesbureaus werken vooral juristen.
  • Financieel-economische dienstverlening. Dit betreft advisering over financieel-administratieve processen, over investeringsbeslissingen, fusies en overnames, enz. Bij deze adviesbureaus werken vooral bedrijfseconomen en accountants
  • Dienstverlening voor management en bedrijfsvoering, meestal organisatieadvies genoemd. Bij deze adviesbureaus werken vooral bedrijfskundigen.
  • Technische dienstverlening. Dit betreft adviezen van ingenieursbureaus op het gebied van civiele techniek en bouwkunde, procestechniek, elektrotechniek maar ook technische installaties zoals koelinstallaties. Bij deze adviesbureaus werken vooral ingenieurs.
  • Informatietechnologie. Dit betreft advisering over alles wat met ICT te maken heeft. Bij deze adviesbureaus werken vooral informatici.

Naast deze grote vakgebieden kan een adviesbureau zich op vrijwel alles richten waar behoefte is aan specialistische kennis en advies. Voorbeelden zijn: archeologisch adviesbureau, psychologisch adviesbureau, adviesbureau voor natuur & landschap, voor reclame en marketing, voor verkeer en vervoer, wetenschappelijk adviesbureau, pedagogisch adviesbureau, planologische beleidsadvisering, enz.

Bij Pellaton Stars worden consultants succesvol ingezet bij diverse opdrachtgevers. Wat Pellaton Stars hierin uniek maakt is dat het proces van werving tot en met start doorzichtig is en dat de consultant weet welke marge op zijn of haar inzet gehanteerd wordt.